Det nya politiska landskapet – många möjligheter för komvux

Efter höstens långa period av osäkerhet har Sverige en ny regering. Regeringens möjligheter att få igenom sin politik bygger dock på en överenskommelse över blockgränserna. I den finns delar som berör komvux. Vuxakademin kommenterar vad som kan ligga i framtiden för komvux.

På ytan kan man tycka att det finns en hel del motsättningar inom överenskommelsen mellan de fyra partierna, men inte minst inom vuxenutbildningsområdet är det betydligt mer samsyn än vad man kan tro. Till att börja med är man helt överens om att satsningarna på Kunskapslyftet ska fortsätta. För komvux del innebär det en fortsatt utbyggnad av Regionalt Yrkesvux. Yrkesvux är ett koncept som togs fram av Alliansen och sedan vidareutvecklades i sin regionala form av (S) + (MP) under den förra mandatperioden. Här kan man med hög säkerhet göra bedömningen att Regionalt Yrkesvux kommer att fortsätta prioriteras.

Nästa samsyn som präglar både överenskommelsen och tidigare politiska uttalanden är betoningen av kompetensförsörjningsfrågan. Oavsett partifärg anser man att komvux roll som verktyg för kompetensförsörjningen inom arbetslivet måste bli större. Den ambitionen återfinns också i Komvuxutredningens förslag. Det finns alltså goda skäl att tro att det kommer att hända saker inom detta område under den kommande mandatperioden.

Ytterligare en anledning att tro att just kompetensförsörjningsområdet kommer att lyftas ytterligare är att Arbetsmarknadsutredningen gör samma bedömning som Komvuxutredningen och rekommenderar regeringen att genomföra de förslag som förtydligar och stärker komvux roll inom detta område.

Arbetsmarknadsutredningen föreslår också att Arbetsförmedlingen (eller det som kommer istället) bara i undantagsfall ska erbjuda arbetsmarknadsutbildningar. Istället ska fler arbetssökande anvisas till reguljär utbildning, d.v.s. främst komvux. För att detta ska vara möjligt anser Arbetsmarknadsutredningen att pengar som idag går till Arbetsförmedlingen istället ska förstärka Regionalt Yrkesvux. En möjlighet man ser här är att medlen t.ex. ska kunna minska kravet på motfinansiering från kommunerna. Om dessa förslag blir verklighet innebär det ökade resurser till Regionalt Yrkesvux, samtidigt som ett hinder för kommunerna att genomföra Regionalt Yrkesvux försvinner.

För många enskilda anordnare kan Arbetsmarknadsutredningens förslag upplevas som ett stort problem, när de upphandlade arbetsmarknadsutbildningarna kraftigt minskas. Men samtidigt ska komvuxutbildningarna öka, och redan idag bedrivs stora delar av den kommunala yrkesutbildningen på entreprenad av enskilda anordnare. Så sammantaget bör detta innebära att då en marknad minskar, så ökar en annan i minst motsvarande mån. Förmodligen kommer dessutom kommunerna vara mer stabila i sin roll som upphandlare av yrkesutbildning för vuxna än vad Arbetsförmedlingen har varit.

Vi har en spännande tid framför oss.

————————————————————————————————————————————-

Behöver din verksamhet stöd i strategiska frågor som rör vuxenutbildningen? Vuxakademin erbjuder föreläsningar, workshops och coachning inom de områden där vuxenutbildningen behöver utvecklas. Vårt mål är att ge kommunala och enskilda anordnare av komvux möjlighet till ett mer heltäckande stöd inom områden man ibland kan ha för lite kunskap inom – men ändå förväntas hantera.

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *