Minskning – men ändå plats för ökning

Idag den 10 april släpptes regeringens vårbudget. I vanliga fall brukar vårbudgeten vara en mindre spännande händelse, men i år har den en särskild betydelse eftersom det blir den nya regeringens verktyg för att ändra i den M + Kd-budget som riksdagens majoritet röstade igenom i december.

Naturligtvis är det mest spännande avsnittet för alla vuxenutbildare vad som händer med det riktade statsbidraget till vuxenutbildningen. Här anger regeringen en besparing på 445 miljoner kronor, varav knappt 400 miljoner för regionalt yrkesvux, jämfört med den budget som beslutades tidigare för 2019. Detta innebär att det finns bra med utrymme för expansion av regionalt yrkesvux under 2019 jämfört med 2018.

Men va?? Hur kan det komma sig att en MINSKNING på 400 miljoner ger utrymme för expansion? För att förklara detta måste man kolla på budgetar i tre steg:

Steg 1: Regeringens budget för 2018. Inför 2018 avsatte regeringen lite drygt 2,5 miljarder i riktade statsbidrag till vuxenutbildningen. Majoriteten av dessa medel var ämnade för regionalt yrkesvux. I vårändringsbudgeten ökades denna summa med 110 miljoner, men dessa var inte i första hand riktade till utbildningsplatser inom yrkesvux. Det innebär att den verksamhet vi ska jämföra med hade en budget på i runda tal 2 miljarder kronor.

Steg 2. Beslutad budget för 2019. Övergångsregeringen lade i sin budgetproposition ungefär lika mycket till vuxenutbildningen. Men eftersom det var M + Kd-förslaget som vann, så ÖKADES budgeten för vuxenutbildningen till drygt 2,7 miljarder.

Steg 3. Ändringen i vårbudgeten 2019. Så kommer nu då regeringens nya budgetförslag som innehåller en minskning av den beslutade budgeten med 445 miljoner kronor (varav 400 för yrkesvux). Detta innebär alltså att det kommer att finnas 2700 – 445 miljoner kronor = 2255 miljoner kronor.

Så då har vi alltså 2,2 miljarder kronor som kan användas till främst yrkesvux. Men vänta, det är ju ändå 300 miljoner mindre än 2018? Ja, men då kommer nästa faktor in. Eftersom kommunerna inte använde alla anvisade medel till yrkesvux så lämnade Skolverket tillbaka drygt 800 miljoner av de 2,2 miljarderna. Det gör att det fortfarande kan finnas ett utrymme för ÖKNING av yrkesvux motsvarande c:a 400 miljoner (800 som lämnades tillbaka, och drygt 400 som är årets besparing). Låter lite absurt, men så är det.

Regeringen gör den helt riktiga analysen att kommunerna inte kommer att ha tid att använda 2,7 miljarder när så lång tid av året gått, så neddragningen är mycket motiverad. Dessutom lämnades ju så pass mycket av förra årets statsbidrag tillbaka. Vidare är det inte det avsatta statsbidraget som i praktiken avgör hur många yrkesvuxplatser det blir, utan kommunernas förmåga att motfinansiera statsbidraget. Det finns ju som de flesta är medvetna om ett motfinansieringskrav för att kunna få det riktade statsbidraget för yrkesvux.

Så kort sagt: Det blev en minskning som lämnar plats för en ökning …

————————————————————————————————————————————-

Behöver din verksamhet stöd i strategiska frågor som rör vuxenutbildningen? Vuxakademin erbjuder föreläsningar, workshops och coachning inom de områden där vuxenutbildningen behöver utvecklas. Vårt mål är att ge kommunala och enskilda anordnare av komvux möjlighet till ett mer heltäckande stöd inom områden man ibland kan ha för lite kunskap inom – men ändå förväntas hantera.

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *