Vässa yrkesvux

Regionalt Yrkesvux är ett viktigt och bra redskap inom vuxenutbildningen. Inte minst säkerställer det att det finns ett stabilt utbud av yrkesutbildningar för vuxna. Men det finns inget som är så bra att det inte kan bli bättre. Vuxakademin anser att en uppdelning av dagens dubbla uppdrag för regionalt Yrkesvux skulle stärka vuxenutbildningens möjligheter, där en separat lösning skulle kunna skapas för den viktiga kompetensförsörjningen.

 

I att av Vuxakademins tidigare nyhetsbrev redogjorde vi för finansieringen av Regionalt Yrkesvux och det faktum att c:a 800 miljoner av de 2 miljarder som fanns tillgängliga förra året betalades tillbaka till staten. Det gör att det finns både anledning att vässa Yrkesvux, men också att det finns en möjlig öppning till finansiering av nya tankar.

 

Visst finns det rent ekonomiska orsaker till att medel betalas tillbaka till staten. Kravet på motfinansiering från kommunerna är en viktig orsak. Men samtidigt har ett flertal anordnare av Yrkesvux (men inte alla) svårt att få tillräckligt med sökande till de platser som finns. Vuxakademin anser att en starkt bidragande faktor till detta är att Regionalt Yrkesvux har dubbla uppdrag som är mycket svåra att kombinera, och att dagens regler för Yrkesvux gör det nästan omöjligt att lösa det ena av uppdragen.

 

Regionalt Yrkesvux ska både vara ett verktyg för att få arbetslösa etablerade på arbetsmarknaden samt ett verktyg för att säkerställa arbetslivets kompetensförsörjning. I den bästa av världar så hade det naturligtvis fungerat så att arbetslösa genom rätt utbildning hade kunnat fylla arbetslivets kompetensbehov, men verkligheten ser betydligt mer komplicerad ut.

 

Ett sätt att vässa ”Yrkesvuxområdet” vore att dela på dessa uppdrag och renodla dem. Låt dagens Regionala Yrkesvux ha kvar uppdraget att etablera arbetslösa på arbetsmarknaden, men utvidga de aktiviteter som kan finansieras med statsbidraget. Idag är orienteringskurser mycket vanliga inom Yrkesvux. Man kan dra slutsatsen att många av dessa orienteringskurser är åtgärder som behövs för att målgruppen ska närma sig arbetsmarknaden, utan att för den skull vara rena yrkesutbildningar. Folkhögskolorna har med sina åtgärder inom ramen för studiemotiverande insatser visat på mycket goda resultat, och här borde samma frihet att välja åtgärder finnas för kommunerna, inom ramen för Regionalt Yrkesvux.

 

Vad gäller uppdraget att bidra till arbetsmarknadens kompetensförsörjning anser Vuxakademin att det vore lämpligare att ta fram en helt ny verksamhetsform. Yrkeshögskoleutbildningar är bättre på att matcha arbetslivets kompetensbehov med sina krav på nära samarbete med branscher och företag, mer specifika utbildningsupplägg baserat på regionala och lokala behov samt en större bredd av utbildningsanordnare.

 

Av den anledningen vore det värt att åtminstone prova en ny form för den gymnasiala yrkesutbildningen för vuxna, som kopierar de bästa delarna av kraven för Yh, nämligen:

  • ett ansökningsförfarande som kräver beskrivningar av kopplingar mellan faktiska behov på kompetens och den aktuella utbildningen
  • en frihet för alla utbildningsanordnare- inte bara kommunala huvudmän- att söka medel, samt
  • en mer långsiktig finansiering med ett antal garanterade intag.

Inom en sådan utbildningsform skulle man också kunna koppla bort betygsgivandet och ersätta det med ett intyg på uppnådd kvalifikation inom SeQF-ramverket, vilket utan tvekan är mer relevant för arbetslivets behov. Det skulle också eliminera kravet på betygsrätt hos utbildningsanordnarna vilket skulle bredda antalet anordnare.

 

Det skulle inte behöva vara särskilt svårt att ta fram en sådan ny utbildningsform. Färdiga strukturer för hanteringen av bedömning av ansökningar, fördelning av medel och uppföljning av kvalitet finns redan hos Myndigheten för Yrkeshögskolan. Finansieringen av utbildningsformen finns att hitta inom de medel som varje år betalas tillbaka till staten inom Regionalt Yrkesvux.

 

Så: vässa Yrkesvux genom att renodla de två uppdragen inom var sin utbildningsform. Utveckla en ”Yh-modell” även för gymnasial yrkesutbildning för vuxna. Och se till att alla de medel som faktiskt avsatts för kompetensförsörjning och arbetsmarknadsåtgärder inom vuxenutbildningen faktiskt kommer till användning.

 

————————————————————————————————————————————-

Behöver din verksamhet stöd i strategiska frågor som rör vuxenutbildningen? Vuxakademin erbjuder föreläsningar, workshops och coachning inom de områden där vuxenutbildningen behöver utvecklas. Vårt mål är att ge kommunala och enskilda anordnare av komvux möjlighet till ett mer heltäckande stöd inom områden man ibland kan ha för lite kunskap inom – men ändå förväntas hantera.

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *