Skarpa vux-satsningar i årets budgetproposition

Nyheterna i årets budgetproposition har en ovanligt tydlig koppling till önskemål som vuxenutbildningen själva lämnat till regeringen.

Det är inte ofta som man kan härleda nästan alla nyheter i en budgetproposition till synpunkter från verksamheten som lämnats till regeringen. Men i år är budgetpropositionens nyheter inom vuxenutbildningsområdet ett lysande undantag. Många av förslagen är ovanligt skarpa och direkta, och påverkar också flera områden där man från vuxenutbildningshåll pekat på problem.

Den första nyheten är att regeringen kommer att ändra kraven på kommunernas motfinansiering av statsbidraget för yrkesvux. Kravet på motfinansiering har vid upprepade tillfällen lyfts fram som en av de främsta anledningarna till att platserna för regionalt yrkesvux inte utnyttjas fullt ut av kommunerna. Nu avser regeringen att ändra i regelverket så att kraven minskar. Exakt hur detta kommer att se ut vet vi inte, eftersom det blir en regeländring. Bedömningen är att förslaget på regeländringar kommer att finnas med i den kommande propositionen om vuxenutbildning, ”Komvux för stärkt kompetensförsörjning” som tas upp i riksdagen i december.

Sedan begär regeringen ett bemyndigande att under 2020 ingå ekonomiska åtaganden för kommande år, så att beslut om bidrag till regionalt yrkesvux kan fattas tidigare. Målet är att kommunernas planeringsförutsättningar ska förbättras. Den här nyheten innehåller två positiva saker. För det första är det en klar signal om långsiktigheten med regionalt yrkesvux, något som efterlysts av kommunerna. För det andra innebär det förmodligen att vuxenutbildningen kan lägga sin budget för kommande år med en säker post för statsbidragen för regionalt yrkesvux. Som det varit hittills har detta varit en osäker post i budgetarbetet, där man ”räknat med” ett visst statsbidrag, men inte vetat säkert.

Den tredje skarpa nyheten är att Skolverket får medel för att utveckla specifika vuxenutbildningsanpassningar av relevanta delar av de nationella skolutvecklingsprogrammen. Detta är ett välkommet lyft för kompetensutvecklingen inom vuxenutbildningen, och något som tagits upp både av Komvuxutredningen och vuxenutbildningen självt.

Det finns även bra förslag inom yrkeshögskoleområdet, där regeringen vill skjuta till ännu mer medel till enstaka kurser inom Yh.

Det vi också har att se fram emot är den vuxenutbildningsproposition som nämndes tidigare. I december ska riksdagen behandla propositionen ”Komvux för stärkt kompetensförsörjning”. Här kommer förmodligen det framförallt handla om förslagen från Komvuxutredningen. Men propositionen verkar också innehålla andra frågor, om man ska tolka texten om ändringar i reglerna för motfinansiering av regionalt yrkesvux.

I december ska riksdagen också behandla propositionen ”Fjärrundervisning, distansundervisning och vissa frågor om entreprenad”. Utredningsförslagen innehöll en hel del tankar om vuxenutbildning på entreprenad, och inte minst bedömningen att vuxenutbildning på entreprenad inte behöver upphandlas inom LOU.

Så det blir en spännande höst för vuxenutbildningen. Men så länge så kan vi suga på karamellerna som årets budgetproposition bjöd på.

————————————————————————————————————————————-

Behöver din verksamhet stöd i strategiska frågor som rör vuxenutbildningen? Vuxakademin erbjuder föreläsningar, workshops och coachning inom de områden där vuxenutbildningen behöver utvecklas. Vårt mål är att ge kommunala och enskilda anordnare av komvux möjlighet till ett mer heltäckande stöd inom områden man ibland kan ha för lite kunskap inom – men ändå förväntas hantera.

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *