Corona-initierad utveckling

Idag, tisdag den 17 mars 2020, är dagen då distansutbildning och fjärrundervisning återigen hamnade på allas läppar i Sverige. Från att i nästan 15 år ha levt i en skuggtillvaro som en B-form av utbildning, är distansutbildningen nu räddaren av det svenska utbildningsväsendet. Ord som ”omställning”, ”övergång” och ”transformering” signalerar paradigmskiftet från klassrummet till nätet. […]

Skarpa vux-satsningar i årets budgetproposition

Nyheterna i årets budgetproposition har en ovanligt tydlig koppling till önskemål som vuxenutbildningen själva lämnat till regeringen. Det är inte ofta som man kan härleda nästan alla nyheter i en budgetproposition till synpunkter från verksamheten som lämnats till regeringen. Men i år är budgetpropositionens nyheter inom vuxenutbildningsområdet ett lysande undantag. Många av förslagen är ovanligt […]

Vässa yrkesvux

Regionalt Yrkesvux är ett viktigt och bra redskap inom vuxenutbildningen. Inte minst säkerställer det att det finns ett stabilt utbud av yrkesutbildningar för vuxna. Men det finns inget som är så bra att det inte kan bli bättre. Vuxakademin anser att en uppdelning av dagens dubbla uppdrag för regionalt Yrkesvux skulle stärka vuxenutbildningens möjligheter, där […]

Minskning – men ändå plats för ökning

Idag den 10 april släpptes regeringens vårbudget. I vanliga fall brukar vårbudgeten vara en mindre spännande händelse, men i år har den en särskild betydelse eftersom det blir den nya regeringens verktyg för att ändra i den M + Kd-budget som riksdagens majoritet röstade igenom i december. Naturligtvis är det mest spännande avsnittet för alla […]

Efter Arbetsförmedlingen

I januariöverenskommelsen – som ligger till grund för regeringens fortsatta arbete – anges det tydligt under punkt 18 att Arbetsförmedlingen ska reformeras i grunden. Det som ska fortsätta vara Arbetsförmedlingens uppdrag är kontroll av arbetssökande och av fristående aktörer, arbetsmarknadspolitisk bedömning, digital infrastruktur samt statistik och analys. I övrigt ska fristående aktörer i ett valfrihetssystem […]

Saklig kritik – men inte rättvis!

Nyligen släppte Skolinspektionen sin rapport ”Kommunal vuxenutbildning på gymnasial nivå”. Rapporten är i sak både bra och riktig. Men den är ändå orättvist kritisk mot ett komvux som lämnats ensamt att ta konsekvenserna av ökade krav på flexibilitet och individanpassning. I rapporten konstaterar Skolinspektionen att 29 av 30 granskade verksamheter inte lever upp till kraven […]

Digitaliseringen av vuxenutbildningen halkar efter

Forskaren Lars Almén vid Högskolan för lärande och kommunikation i Jönköping pekar på hur vuxenutbildningen halkar efter i skolans digitalisering, ofta som en effekt av att huvudmännen lägger nästan alla resurser på grundskolan. Inom vuxenutbildningen behövs krafttag, säger Lars Almén i en intervju med Encell. Inte minst då det inom vuxenutbildningen finns grupper som verkligen […]