Komvux – då, nu och framåt

Just nu är efterfrågan på komvux tjänster större än på länge. Vad är komvux? Och vad kommer det att vara i framtiden?

Workshop

Workshopen ger på ett underhållande sätt en bild av hur komvux har utvecklats över tiden, och hur vissa strategier kommer tillbaka med jämna mellanrum. Workshopen ger också bakgrunden till varför dagens strategier ser ut som de gör, och presenterar de resonemang som lett fram till dem.  Till sist behandlar workshopen även inriktningen för pågående utredningar, samt de politiska planer som finns för komvux. Målet för workshopen är att alla som arbetar inom komvux ska få en bredare förståelse för det sammanhang som man arbeta inom.

Workshopen rekommenderas för 10 – 30 deltagare och genomförs på plats hos er på tre till fyra timmar. Presentationer kan varvas med arbetsmoment där ni utgår från egna exempel för att sätta den egna verksamheten i ett större sammanhang. Workshopen kan särskilt rekommenderas för kommuner som ska inleda ett utvecklingsarbete inom komvux, och behöver ett avstamp inför arbetet.

Exempel på avsnitt
  • Varför blev det som det blev – hur och varför startade komvux?
  • Spänningen mellan bildningsuppdraget och arbetsmarknadsuppdraget
  • Hur politiska svängningar påverkat komvux
  • Vilka problem förväntas komvux lösa idag?
  • Hur har målgrupperna för komvux utvecklats?
  • Dagens politiska strategier för komvux – och de spänningar som finns
  • Vart är komvux på väg?