Komvuxutredningen – vad föreslås, och vad föreslog man inte?

Komvuxutredningens förslag spänner över ett flertal områden som berör både kommunala och enskilda anordnare. Men hur ser förslagen ut i detalj?

Workshop

Workshopen ger på ett underhållande sätt en presentation över de förslag som Komvuxutredningen lämnat, samt bakgrunden till de olika förslagen. Workshopen lyfter också de olika alternativ som utredningen stod inför vid valet av förslag, samt hur resonemangen gick. Målet för workshopen är att alla som arbetar inom komvux ska få en bredare förståelse för de förändringar som kan komma om utredningens förslag går igenom.

Workshopen rekommenderas för 10 – 30 deltagare och genomförs på plats hos er på två till tre timmar. Presentationer kan varvas med arbetsmoment där ni utgår från egna exempel för att sätta den egna verksamheten i ett större sammanhang.

Exempel på avsnitt
  • Hur ser kontexten ut för framtidens komvux?
  • Vilka behov måste komvux kunna lösa?
  • Hur ser utredningens förslag ut?
  • Vilken är bakgrunden till förslagen?
  • Vilka var de alternativa förslagen?
  • Vilka förslag valde utredningen att inte lämna?
  • Vad händer nu?