Kvalitetssäkra vuxenutbildningen

Vi ger er grunderna för det systematiska kvalitetsarbetet och hur ni säkerställer en hög nivå i det pedagogiska utvecklingsarbetet.

Workshop

Workshopen utgår från de väsentligaste delarna som påverkar en kvalitativ vuxenutbildning. Utifrån er egen verksamhets utmaningar och möjligheter tittar vi närmare på vad ni behöver göra för att säkerställa god pedagogisk kvalitet och ett systematiskt kvalitetsarbete. Workshopen rekommenderas för 10- 20 deltagare och genomförs på plats hos er under fyra timmar.

Varvat med kortare föreläsande inslag genomför ni arbetsmoment där ni tillsammans börjar sätta standarden för ert arbete med systematiskt kvalitetsarbete och riktningen för den pedagogiska utvecklingen.

  • Hur strukturerar man sin vuxenutbildning för att säkerställa hög kvalitet?
  • Hur säkerställer man att pedagogiken är relevant och håller hög kvalitet?
  • Hur håller man personalens kompetens på en tillräckligt hög nivå?
  • Hur följer man upp och analyserar resultaten?
  • Vad är ett systematiskt kvalitetsarbete och vilka delar är särskilt viktiga?