Lärandemål – säkra utfallet av undervisningen

Lärandemål är ett både populärt och kvalitetssäkert sätt att strukturera utbildningens upplägg och utformning för att säkra utfallet av undervisningen.

Workshop

Workshopen ger en bakgrund till konceptet med lärandemål och begreppen kunskap, färdighet och kompetens samt regelverket och strukturen kring SeQF. Utifrån era egna kurser eller utbildningar tittar vi sedan närmare på hur lärandemål kan formuleras och undervisningen kan utformas utifrån dessa.

Workshopen rekommenderas för 10 – 30 deltagare och genomförs på plats hos er under fyra timmar. Presentationer varvas med arbetsmoment där ni utgår från egna exempel för att sätta den egna verksamheten i ett större sammanhang.

Exempel på avsnitt
  • Lärandemål
  • Kunskap, färdighet och kompetens
  • EQF och SeQF
  • Undervisning med målet i sikte
  • Att strukturera undervisningen