Att organisera komvux

Hur kan en kommun organisera sitt komvux för att vara behovsanpassat, flexibelt och kostnadseffektivt?

Workshop

Workshopen ger dig nödvändiga kunskaper om de regelverk som styr komvux och de olika alternativ du har för att lösa det uppdrag som komvux har. Målet för workshopen är att du både ska känna till vad som krävs av ditt komvux, men också det stora utrymme du har att utforma ett komvux just för din kommun eller region.

Workshopen rekommenderas för 10 – 30 deltagare och genomförs på plats hos er på fyra timmar. Föreläsningar varvas med arbetsmoment där ni utgår från egna exempel för att komma fram till olika modeller för att organisera ert komvux.

Exempel på avsnitt
  • Vilka regelverk styr komvux?
  • Kommunens friutrymme inom regelverket
  • Varför blev det som det blev – utvecklingen av komvux
  • Hur skapar man ett efterfrågestyrt komvux?
  • Relationen mellan egenregi och upphandlad utbildning
  • POET – samverkan mellan pedagogik, organisation, ekonomi och teknik
  • Flexibilitet och individanpassning – hur kan man få det att fungera i praktiken?
  • Hur organiserar man kombinationer av utbildningar inom komvux?