Digital strategi – påbörja er förändringsresa

Hur påverkar digitaliseringen er vuxenutbildning? Vad behöver ni göra för att fortsätta vara attraktiva för era elever? Och var ska ni börja? Här tar ni de första stegen.

Workshop

Workshopen ger dig insikter om vilka olika faktorer som påverkar digitaliseringen inom utbildningen och de olika ställningstaganden ni bör göra för att sätta rätt kurs. Målet för workshopen är att ni skall påbörja arbetet med att ta fram en egen digital strategi för er vuxenutbildning. Varvat med föreläsande inslag genomför ni arbetsmoment där ni tillsammans börjar staka ut vägen för den transformation som är nödvändig.

Workshopen rekommenderas för 10-20 deltagare och genomförs på plats hos er under fyra timmar. Workshopen kan kompletteras med en valbar uppföljning vid senare tillfälle.

Exempel på avsnitt
  • Hur påverkas vuxenutbildningen och pedagogiken av digitaliseringen?
  • Hur påverkar det er kommun? Och er organisation?
  • Vad gör ni idag och vad behöver ni göra framåt för att fortsätta vara ett attraktivt alternativ för eleverna?
  • Olika verktyg för digitala möjligheter
  • Er egen digitala strategi börjar ta form