Systemkunskap – vilka regelverk styr komvux?

Vad är egentligen bakgrunden till de olika reglerna som styr komvux, och hur ska de tolkas? Och vilka är reglerna du inte ens hade en aning om att de fanns?

Workshop

Workshopen ger på ett underhållande sätt en presentation över de regelverk som styr komvux, och bakgrunden till varför de ser ut som de gör. Workshopen lyfter också de olika tolkningar som kan göras, och vilka alternativ regelverket ger. Många av de vanligaste frågetecknen kring vad som egentligen gäller, rätas ut vid denna workshop. Samtidigt ges en inblick i de diskussioner som föregick de olika reglerna. Målet för workshopen är att alla som arbetar inom komvux ska få en bredare förståelse för det regelverk som man arbetar inom.

Workshopen rekommenderas för 10 – 30 deltagare och genomförs på plats hos er på tre till fyra timmar. Presentationer kan varvas med arbetsmoment där ni utgår från egna exempel för att sätta den egna verksamheten i ett större sammanhang.

Exempel på avsnitt
  • Vilka regelverk är det som styr?
  • Hur samverkar dessa regelverk – eller gör de inte det?
  • Varför kom de olika reglerna till?
  • Vem är ansvarig för att reglerna följs?
  • Vilka olika tolkningar kan man göra av reglerna?